načítání

Nápověda - Automatické kampaně

Jak vytvořím automatickou kampaň?

Automatické kampaně se v Sendiu vytváří kliknutím na Email marketing > Automatické kampaněZde nastavíme uživatele, název kampaně, popis atd. Dále nastavíme seznam kontaktů, kterému se automatizované kampaně budou odesílat. Dále zvolíme, zda-li se má kampaň zasílat jen těm, kdo ji ještě neobdrželi, těm, kteří ji už alespoň jednou obdrželi anebo všem bez rozdílu.

//todo pri znovuspusteni a poslat na
 
Nyní si můžeme vybrat, kterou konkrétní kampaň si přejeme odeslat. To vyžaduje, abychom už měli nějakou předem připravenou. V poli Výběr kampaně k odeslání tedy vybereme jméno kampaně, která se bude automaticky posílat.

Odeslat kampaň - Zde dostaneme na výběr z několika možností. Pokud zvolíme Odeslat po uplynutí určitého počtu dní nebo hodin, znamená to, že se kampaň odešle až za přesně určenou dobu od přidání uživatele do seznamu kontaktů. Odeslat v určitou hodinu po uplynutí počtu dní nám umožní vyčkat několik dní a poté odeslat v přesně zvolený čas, můžeme také zvolit Odesílat opakovaně každých x dnů, kde nula reprezentuje stav neodesílat opakovaně.

Obrázky posílat jako - máme na výběr, jestli chceme posílat naše obrázky jako odkazy nebo je přímo zahrnout do mailu jako přílohy