načítání

Nápověda - Registrace u ÚOOÚ

Jak se správně zaregistrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Do webového prohlížeče zadáme adresu https://www.uoou.cz/. Dostaneme se tak na domovskou stránku Úřadu pro ochranu osobních údajů.Na této stránce klikneme na Registr > Registrační formulář - jak podat... > Přejít na registrační formulářBudeme přesměrováni na stránku s formulářem, který je potřeba vyplnit způsobem, kterému se věnuje tento návod.1. Informace o povaze oznámení
Zde ponecháme vybranou možnost Nové oznámení o zpracování osobních údajů.2. Informace o správci
Možnost Identifikace právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající ponechte zvolenou pouze pokud podnikáte.V opačném případě zvolte Identifikaci fyzické osoby nepodnikající a doplňte informace. V prvním případě vložíme identifikační číslo a počkáme, než systém automaticky dohledá údaje z databáze. Vyplníme také údaje níže pod nadpisem Kontaktní osoba.

3. Účel(y) zpracování a kategorie osobních údajů
Zde je potřeba úvést z jakých důvodů zpracováváme osobní údaje. Do kolonky účel zpracování tedy vložíme následující text (viz. obrázek níže), popřípadě jiné vlastní účely zpracování údajů a zaškrtneme políčka adresní a identifikační údaje a popisné údaje.Do pole Rozsah zpracovávaných osobních údajů napíšeme následující údaje (viz. obrázek níže) a přidáme ještě datum narození. Osobní údaje budou zpracovány se souhlasem subjektu - zde zvolíme možnost Ano.4. Kategorie subjektů údajů
Zde označíme kategorii subjektu, jehož osobní údaje budou zpracovány. Zde zvolíme možnost zákazníci (klienti) oznamovatele a osoby s jiným vztahem k oznamovateli. Do pole specifikace pak napíšeme: Sendio.cz - automatizovaný systém pro online marketing.

5. Citlivé údaje5. Citlivé údaje
Tuto část formuláře ponecháme zcela nevyplněnou.

6. Zdroje osobních údajů
Zde zvolíme možnost přímo od subjektů údajů a pokračujeme dál.7. Popis způsobu zpracování osobních údajů
Zde vybereme čtyři možnosti - manuální - vlastními zaměstnanci, manuální-zpracovatelem, automatizované - vlastními zaměstnanci, automatizované - zpracovatelem.


8. Adresa místa (míst) zpracování osobních údajů, je-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele
Zde vyplníme adresu firmy PSWorks s.r.o., která mj. spravuje aplikaci Sendio. Tyto informace lze nalézt zde.

9. Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány
Zvolíme možnost jiní příjemci a vyplníme textem:  Sendio.cz - automatizovaný systém pro online marketing.10. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států
Sendio nikdy žádné informace do jiných států nepředává. Pokud tedy ani vy, zaškrtněte prosím možnost nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států. V opačném případě vyplňte tuto sekci podle potřeby.

11. Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle §13 zákona č. 101/2000 Sb.
Zde prosím zvolte všechny možnosti podle obrázku níže.12. Prohlášení
V této části potvrdíme, že souhlasíme s pravdivostí a přesností zadaných údajů atd. Dále vyplníme příjmení a jméno, místo vyplnění a datum.

Pak už jen zbývá korektně vyplnit kontrolní kód a kliknout na tlačítko Odeslat. Pokud registrace proběhla úspěšně, měl by se Váš záznam objevit ve veřejném registru zpracování osobních údajů, do třiceti dnů od doručení.